BALTIJAS MĀCĪBU CENTRS

veic apsardzes darbinieku apmācību un sagatavo kvalificētu apsardzes personālu darba tirgum.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

"Baltijas mācību centrs"

Reģ.nr. 336080223

Pašnovērtējuma ziņojums

Apsardzes uzņēmums FARAONS – drošības eksperti Nr.1.