Apsardzes signalizācija īpašumam, biroja telpām, noliktavām

Komercobjektu apsardze garantēs to, ka Jūsu uzņēmums būs pasargāts no uzbrukumiem, zādzībām, ugunsnelaimes. Mēs parūpēsimies par Jūsu personāla drošību, kā arī par Jūsu klientu un sadarbības partneru neaizskaramību.

Komercobjektu apsardze parasti ietver veselu pasākumu kompleksu, tādēļ racionālāk ir uzticēt visu atbildību par drošību vienam apsardzes uzņēmumam.

Tā kā ikviena būve, ikviena darba vieta ir individuāla, ar savu specifiku, mūsu speciālisti pēc objekta izpētes konsultēs Jūs par piemērotākajiem drošības risinājumiem!

Fiziskā apsardze

  • Objektu fiziskā apsardze speciāli apmācīti, profesionāli un ārkārtas situācijām sagatavoti darbinieki veiks objekta uzraudzību. Atkarībā no uzņēmuma specifikas nodrošināsim caurlaižu režīmu, videonovērošanu, sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un dažādu procesu reģistrēšanu. Iespējama pastiprināta apsardze svarīgu pasākumu laikā. Apsardzes koncepcija tiek izstrādāta individuāli, atbilstoši uzņēmumā nepieciešamajam drošības līmenim un komercobjekta specifikai.

  • Pasākumu apsardze Ielūgumu un personu dokumentu pārbaude, pasargājot no nevēlamu un nepiederošu personu klātbūtnes; personu mantu pārbaude; sabiedriskās kārtības uzturēšana pasākuma laikā.

  • Pieejas kontrole Caurlaižu režīma nodrošināšana, nevēlamu vai nepiederošu personu neielaišana teritorijā u.c.

  • Personu apsardze Personas/personu dzīvības un veselības aizsardzība. Augstākā līmeņa profesionāli miessargi ar lielisku fizisko un psihisko sagatavotību, īpaši apmācīti ārkārtas situācijām, nevainojami rūpēsies par Jūsu un Jūsu personāla drošību.

  • Perimetra apsardze Iespēja maksimāli ātri konstatēt teritorijas robežas pārkāpšanas faktu, tādējādi sniedzot iespēju novērst zādzības. Pieejamas dažādas perimetra apsardzes sistēmas dažādas sarežģītības objektiem.

  • SMS apsardze Trauksmes gadījumā saņemat īsziņu uz sava mobilā tālruņa numuru, ar Jums sazinās arī centrālās apsardzes pults operators, lai vienotos par turpmāko rīcības plānu.

  • Trauksmes poga Tā pasargā gadījumos, ja ielaušanās vai ugunsnelaime notiek, klātesot kādam no personāla. Signāls nekavējoties tiek pārraidīts uz centrālo apsardzes pulti, un ceļā dodas apsardzes vienība.

  • Ugunsdrošības apsardze Pasargās Jūsu uzņēmumu no ugunsgrēka. Signalizācijas sistēmas (projektēšana, montāža, serviss), konsultācijas par drošību un ugunsdrošības signalizācijas ekspluatāciju, kā arī rīcību ugunsnelaimes gadījumā.

  • Konsultācijas drošības jautājumos Mūsu profesionālie speciālisti konsultēs par drošības profilaksi, aizsardzības sistēmām un citiem ar drošību saistītiem jautājumiem, kā arī piedāvās optimālākos drošības risinājumus tieši Jūsu uzņēmumam.

Apsardzes uzņēmums FARAONS – drošības eksperti Nr.1.